Nieprawomocne wyroki odszkodowawcze w sprawie czeczeńskich oskarżonych

W przypadku procesu sądowego przeciwko czterem Czeczenom, sąd pierwszego stopnia wydał nieprawomocny wyrok, według którego obrońcy powinni otrzymać łączną kwotę ponad 2,1 miliona złotych jako odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wnioski o odszkodowania dotyczyły łącznie prawie 10 milionów złotych. Wszystkie strony zaangażowane w proces – prokuratura, pełnomocnik oskarżyciela pomocniczego oraz przedstawiciele wnioskodawców – złożyły odwołania.

We wtorek, Sąd Apelacyjny w Białymstoku miał rozpatrzyć te odwołania. Jednakże, stwierdził, że konieczne jest dalsze gromadzenie dowodów w sprawie. Potrzebne są szczegółowe informacje na temat głównych akt sprawy przeciwko Czeczenom oraz dokumentacja dotycząca wykonania przez jednego z nich kary, zanim doszło do prawomocnego uniewinnienia. Proces został tym samym odroczony bez określenia nowego terminu.

Wnioski o rekompensatę finansową wynikają z dochodzenia prowadzonego przez białostocką delegaturę Prokuratury Krajowej, we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czterem Czeczenom postawiono zarzut działania w 2014 roku w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu zbieranie funduszy na działania o charakterze terrorystycznym, przeprowadzane przez tzw. Państwo Islamskie (IS).

Osoby te były również oskarżane o organizowanie i zakup sprzętu paramilitarnego oraz rekrutowanie bojowników do tzw. dżihadu w regionach konfliktu zbrojnego. W akcie oskarżenia pojawiło się także oskarżenie dotyczące leczenia rannego w Syrii Czeczena w Polsce.