Modernizacja schroniska dla zwierząt w Białymstoku: znaczna rozbudowa i nowy obiekt o przeznaczeniu medycznym

Schronisko dla zwierząt mieszczące się w Białymstoku jest na progu znaczących zmian. Istniejący obecnie budynek, który obecnie służy jako miejsce zakwaterowania dla zwierząt, zostanie poddany rozległej rozbudowie. Oprócz tego, teren schroniska zostanie wzbogacony o nowo wybudowany budynek, który ma spełniać funkcję gabinetu weterynaryjnego oraz szpitala dla psów.

Nadrzędnym celem proponowanych zmian jest poprawa warunków życia zwierząt przebywających w schronisku, jak również zapewnienie im pełnej opieki zdrowotnej. Wizja ta ma zostać zrealizowana poprzez zwiększenie powierzchni aktualnego budynku o blisko 87 m2.

Równocześnie na terenie schroniska ma zaistnieć całkowicie nowy obiekt. Jego wymiary mają wynosić około 13 na 14 metrów. W środku znajdować się będą różne pomieszczenia, takie jak gabinety lekarskie, sala operacyjna, boksy pooperacyjne czy gabinet RTG. Dodatkowo przewidziano także miejsce na laboratorium, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, techniczne, a także magazynowe. Obiekt będzie również wyposażone w poczekalnię z recepcją. Szacuje się, że łączna powierzchnia tego budynku wyniesie około 139 m2.

Dokumentacja projektowa została już gotowa. Również miasto zdobyło już część wymaganych pozwoleń na budowę. Plany zakładają ogłoszenie postępowania przetargowego za trzy miesiące i wyłonienie wykonawcy robót.

Jeżeli wszystkie czynności przebiegną zgodnie z założonym planem, finalizacja inwestycji powinna nastąpić w połowie przyszłego roku.