Modernizacja fotoradarów na Podlasiu

W ramach procesu modernizacji systemu monitoringu ruchu drogowego w Polsce, planowane jest zastąpienie 20 przestarzałych fotoradarów nowymi, zaawansowanymi technologicznie urządzeniami na terenie województwa podlaskiego. Zmiana ta ma poprawić skuteczność kontroli prędkości i tym samym przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach regionu.

Wśród tych dwudziestu, dziewięć fotoradarów zostało już zastąpionych nowymi na terenie tego województwa, z tym że jeden z nich znajduje się w Białymstoku. Właśnie te nowoczesne urządzenia, ze względu na swoje zaawansowane funkcje i precyzję działania, wywołują grozę wśród kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Szerszy plan modernizacji obejmuje wymianę 247 starych fotoradarów na terenie całego kraju, z których 20 stanowią te zlokalizowane w województwie podlaskim. Należy zatem oczekiwać, że przyszłe działania będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach nie tylko na Podlasiu, ale również w innych regionach Polski.