Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje kontrowersyjną decyzję o zakazie wycinki drzew w cennych obszarach przyrodniczych Polski

Decyzja, którą podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, związana z interdyktem wycinki drzew na dziesięciu najważniejszych dla przyrody terenach polskiego kraju, wywołała konflikty. Te szczególnie wartościowe obszary obejmują Puszczę Knyszyńską i Puszczę Augustowską. Zarówno leśnicy, jak i przedsiębiorcy ze sfery przemysłu drzewnego, sprzeciwili się tej decyzji.

Debata na ten temat odbyła się w Sokółce 2 lutego. W spotkaniu uczestniczył Mikołaj Dorożała, pełniący funkcję wiceministra klimatu i środowiska. Pytanie brzmi: czy istnieje możliwość znalezienia takiego rozwiązania, które przyniesie satysfakcję obu stron konfliktu?