Mieszkańcy Białegostoku wspierają różnorodność biologiczną

Według najnowszych danych, niemal połowa budek lęgowych, które zostały rozdane przez władze miasta Białystok, znalazła swoich nowych mieszkańców. W lutym, mieszkańcy tego miasta zainstalowali na swoich działkach aż 360 takich schronień dla ptaków. Ten projekt, mający na celu tworzenie miejsc lęgowych dla ptaków, stanowi jedną z licznych inicjatyw Miasta Białystok na rzecz ochrony lokalnej przyrody i jej bioróżnorodności.

W lutym bieżącego roku, władze miasta Białystok przeprowadziły drugą już akcję polegającą na dystrybucji budek lęgowych dla ptaków. Zarówno indywidualnym mieszkańcom, jak i różnym instytucjom edukacyjnym udało się przekazać łącznie 360 takich domków. Po miesiącach trwania tej inicjatywy przyszedł czas na podsumowanie jej efektów. Do końca sierpnia zebrano informacje dotyczące losów 330 z wydanych budek. Zebranie tych danych było możliwe dzięki ankietom, które wypełniali odbiorcy budek, podając swoje dane kontaktowe oraz adres, pod którym planowali zawiesić otrzymaną budkę.