Innowacyjny program "Mieszkanie dla Absolwenta" uruchamiany w Białymstoku

Dnia 18 września, Rada Miasta Białystok postanowiła wprowadzić inicjatywę o nazwie „Mieszkanie dla Absolwenta”. Program kierowany jest do studentów kończących studia, niezależnie od miejsca ich edukacji, oraz osób, które niedawno ukończyły szkołę wyższą. Celem tej propozycji, której pomysłodawcą jest poseł Krzysztof Truskolaski, jest ułatwienie młodym ludziom znalezienia mieszkania na komercyjnym rynku nieruchomości.

Miasto Białystok wyszło naprzeciw oczekiwaniom młodej generacji i zaprezentowało radnym propozycję nowelizacji uchwały dotyczącej zasad wynajmowania nieruchomości należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Białystok. Przygotowane zmiany oraz wprowadzenie programu „Mieszkanie dla Absolwenta” mają służyć młodym osobom, które pragną zamieszkać i pracować w Białymstoku, ale nie są w stanie nabyć własnej nieruchomości na komercyjnym rynku. Realizacja tego projektu będzie możliwa dzięki współpracy Zarządu Mienia Komunalnego z lokalnym środowiskiem akademickim.

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, wyraził swoje poparcie dla tej innowacyjnej inicjatywy, nazywając ją dobrym sposobem na wsparcie młodych ludzi, którzy są niezbędni dla rozwoju miasta. Wyraził również nadzieję, że program „Mieszkanie dla Absolwenta” zachęci młodych ludzi do życia i pracy w Białymstoku, co z kolei zwiększy potencjał miasta w zakresie kwalifikowanej kadry.