Higienistki stomatologiczne w Polsce mobilizują się przeciwko ograniczeniom zawodowym

W świecie polskiego zdrowia oralnego rozwija się nowa inicjatywa pod nazwą Ruch Higienistek. Jest to koalicja specjalistów z dziedziny stomatologii, a jej liczebność osiągnęła już prawie 1500 członków. Zaniepokojone planowanymi przepisami rządowymi, które miałyby zredukować ich uprawnienia i utrudnić dostęp do opieki medycznej, higienistki stomatologiczne zwracają uwagę na problemy swojej branży.

Zabiegi takie jak scaling, piaskowanie, lakierowanie, wybielanie czy pobieranie wycisków mogą stać się poddane restrykcjom. Higienistki twierdzą, że rządowe przepisy narzucają na nie ograniczenie w formie nadzoru i zlecenia. Dodatkowo, przypisują im odpowiedzialność zawodową oraz wymagają dokształcania się w takiej samej liczbie punktów edukacyjnych co lekarze.

Przyszłość zawodowa higienistek stomatologicznych jest obecnie niewiadoma. W toku są konsultacje dotyczące nowego rozporządzenia ministra zdrowia, które może pozbawić je prawa do wykonywania wielu zabiegów. Higienistki zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanym zmianom, twierdząc, że są one nie do przyjęcia. Wiele z nich rozważa porzucenie zawodu, odrzucając to, co określają mianem „degradacji”. Swoje obawy wyraziły podczas konferencji prasowej w Białymstoku, wspólnie z przedstawicielami Polski 2050.

Politycy opowiadają się za zaangażowaniem higienistek w proces legislacyjny. Planują protesty i utworzenie tzw. „Białego miasteczka” w Warszawie, gdzie będą mogły promować profilaktykę stomatologiczną.