Eko-inicjatywa w Białymstoku: Dotacje na zakup rowerów elektrycznych

Urząd Miejski Białegostoku ogłosił, że jeszcze w tym roku mieszkańcy tego miasta będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu roweru elektrycznego. Pieniądze na ten cel są dostępne dzięki akcji „Ekorower – alternatywa dla samochodu”, finansowanej ze środków przyznanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na realizację tego projektu przekazano kwotę 750 tysięcy złotych.

Dofinansowanie jest formą dotacji na zakup fabrycznie nowego roweru z dodatkowym, elektrycznym napędem. Wielkość wsparcia finansowego odpowiada 50% wartości poniesionych kosztów zakupu, ale nie może przekroczyć 2,5 tysiąca złotych. Beneficjentami tej formy pomocy mogą być wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Białegostoku, którzy złożą wniosek o dofinansowanie i nie mają żadnych niespłaconych zobowiązań wobec Miasta.

Okres składania wniosków o przyznanie dotacji planowany jest na 21-22 listopada. Aby ubiegać się o wsparcie, należy wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub do odebrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ulicy Słonimskiej 1. Następnie, należy dostarczyć go osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Uwaga! Wszelkie wnioski złożone drogą elektroniczną, przesłane listem, złożone w innej lokalizacji Urzędu lub po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę w procesie decyzyjnym.