Dyskusja na temat nowoczesnych technologii w edukacji podczas konferencji "Dzień Edukacji" w Białymstoku

29 listopada na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyło się wydarzenie zatytułowane „Dzień Edukacji”. Celem spotkania było omówienie najnowszych trendów w dziedzinie technologii stosowanych w oświacie. Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się nauczyciele oraz dyrektorzy szkół z Białegostoku, mieli okazję do dyskusji na ten temat. Wydarzenie organizowane było przy współudziale Miasta Białystok jako partnera strategicznego oraz firmy Microsoft, która pełniła rolę partnera technologicznego.

Konferencję „Dzień Edukacji” objął swoim patronatem honorowym Prezydent Miasta Białegostoku. Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji Barbary Michalskiej, pełniącej funkcję dyrektora Microsoft dla Edukacji. Po jej wystąpieniu głos zabrał zastępca prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Rafał Rudnicki.

Rafał Rudnicki podkreślił wagę dostępu do nowoczesnych technologii dla lokalnej kadry pedagogicznej. Jego zdaniem, możliwość wykorzystania tych narzędzi w praktyce edukacyjnej, jest kluczowe dla efektywnej realizacji celów szkolnych. W trakcie konferencji odbyły się różnorodne wykłady i szkolenia, które miały na celu poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat wykorzystania technologii w ich codziennej pracy.