Białystok poszukuje wykonawcy do kontynuacji renowacji historycznego budynku Liceum Ogólnokształcącego numer VI

Administracja miejska Białegostoku jest w trakcie wybierania firmy, która podejmie się dalszych prac remontowych na budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, znanym zabytku miasta. Projekt renowacji tego majestatycznego gmachu, który stoi na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościelnej, został podzielony na pięć etapów. Rozłożenie prac na kilka części wynika z charakteru obiektu – zabytkowy budynek składa się bowiem z kilku skrzydeł. Również kwestie finansowe miały wpływ na taki proces.

Początki remontu VI LO i jego kolejne etapy

Dotychczas udało się odrestaurować jedno ze skrzydeł – część zachodnią budynku. Prace te zostały sfinalizowane w 2023 roku, a ich koszt wyniósł nieco ponad 5,4 mln zł – jak poinformowała administracja miasta.

Obecnie przewiduje się kontynuację prac renowacyjnych w skrzydle północno-zachodnim – to drugi etap procesu. Współbieżne prace mają również miejsce w ramach trzeciego etapu, który obejmuje tak zwany Dom Nauczyciela. Jest to kamienica z bramą, znajdująca się wzdłuż ulicy Warszawskiej. Na jej fasadzie umieszczona jest tablica upamiętniająca Ludwika Zamenhofa, twórcę esperanto, który uczył się w tym budynku od 1869 do 1873 roku, kiedy to funkcjonowało tu gimnazjum realne.