Białystok inwestuje w rozbudowę szkolnej infrastruktury

Zastępcy prezydenta miasta Białystok, Rafał Rudnicki i Przemysław Tuchliński, podjęli decyzję o odwiedzeniu dwóch placówek edukacyjnych na terenie miasta 15 września. Konkretnie chodziło o Zespół Szkół Gastronomicznych, gdzie planowana jest budowa nowoczesnej sali gimnastycznej, oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, gdzie aktualnie trwa budowa stołówki wraz z aulą.

Planowane inwestycje pokazują, jak bardzo miasto Białystok stawia na rozwój oświaty. Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta, opisując detale projektu w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ulicy Knyszyńskiej 12, wspomniał o budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Dodatkowo planowana jest również modernizacja części istniejących pomieszczeń szkolnych. Całe przedsięwzięcie ma być zakończone do czerwca 2024 roku.

Nowa sala gimnastyczna zostanie zbudowana w parterowym budynku, który zostanie połączony z już istniejącą strukturą szkoły. Sala będzie miała wymiary 24×35,76 metrów. Znajdzie się w niej boisko sportowe z liniami do gry w piłkę ręczną, tenisa, koszykówkę oraz siatkówkę. W układzie poprzecznym planowane jest utworzenie trzech boisk treningowych do gry w koszykówkę i siatkówkę. Sala będzie posiadała również mobilną trybunę na 96 miejsc oraz pomieszczenia służące obsłudze nagłośnienia.