Białostocka miejska pasieka w rozkwicie: Zbiór miodu idzie w górę

Dzisiaj, 15 maja, na terenie miejskiej pasieki w Białymstoku, która powstała jesienią 2019 roku, rozpoczęło się pierwsze z tegorocznych miodobrań. Prace te są przeprowadzane czterokrotnie w ciągu roku. W roku 2023 zebrano tam aż 245 kilogramów miodu.

Roczna produkcja miodu w tej białostockiej pasiece systematycznie rośnie. W 2020 roku udało się zgromadzić 98 kilogramów tego słodkiego produktu, natomiast w 2023 roku ilość ta wzrosła do 245 kilogramów. Pozyskiwany miód jest wykorzystywany głównie do celów promocyjnych.

Przy ulicach Branickiego i Miłosza znajduje się skwer, na którym umieszczone są osiem uli. Kiedy pasieka została założona w 2019 roku, były tam tylko pięć uli. Następnie pasiekę rozbudowano o trzy dodatkowe ule: jeden z nich jest kłodą leżącą, drugi to wolnostojący trzon kłody sosnowej, a trzeci jest również zamieszczony w kłodzie drzewa. Dodatkowo, w październiku 2020 roku powstała leśna pasieka na terenie Lasu Zwierzynieckiego, w pobliżu Alei Myrchów. Składa się ona z naturalnej barci wydłubanej w pniu martwej sosny oraz dwóch kłód bartnych.

Miejska pasieka w Białymstoku jest wynikiem pomysłu związanego z tworzeniem łąk kwietnych, będąc swoistym rozszerzeniem tego projektu. Zamieszkują ją pszczoły produkcyjne pochodzące z Instytutu Pszczelnictwa w Końskowoli, należące do gatunku Krainka, zwane również Niemką.