Białostoccy radni domagają się uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia

Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz, został aresztowany dokładnie trzy lata temu i od tamtego momentu jest przetrzymywany w białoruskim więzieniu. W odpowiedzi na tę sytuację, radni Rady Miasta Białystok postanowili jednogłośnie zabrać głos i wezwać białoruskie władze do natychmiastowego zwolnienia Poczobuta. Ponadto wzywają również rządy Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej do intensyfikacji działań na rzecz jego uwolnienia.

W swoim oficjalnym oświadczeniu wydanym w poniedziałek, radni Białegostoku potępili warunki, w jakich Poczobut jest zmuszony odbywać karę. Opisują je jako nieludzkie i sugerują, że mają cechy tortur. Zaznaczają, że dziennikarz nie ma możliwości spotkać się ze swoją rodziną, nie jest mu pozwalane na odbieranie paczek z żywnością ani lekami, które są mu niezbędne do przeżycia. Podkreślają również, że Poczobut przez wiele miesięcy był izolowany w specjalnej celi czy karcerze, co negatywnie wpływa na jego stan zdrowia.

Białostoccy radni w swoim stanowisku wyrażają najwyższe uznanie dla determinacji Andrzeja Poczobuta, który nieustępliwie walczy o zachowanie tożsamości, języka, kultury i tradycji polskiej mniejszości na Białorusi. Domagają się od białoruskich władz natychmiastowego zaprzestania represji wobec Poczobuta, a także wyrażają pełną solidarność z jego rodziną.