Białoruś odpowiada na zamknięcie przez Polskę przejścia granicznego w Bobrownikach

W ostatnim czasie przejście graniczne w Bobrownikach zostało przez Polskę zamknięte. Teraz białoruskie MSZ wydało komunikat, że polscy przewoźnicy będą mieli pewne ograniczenia. Oprócz tego oficer łącznikowy Straży Granicznej ma opuścić Białoruś.

Reakcja strony białoruskiej na zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach

Zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach przez polską stronę spotkało się z odpowiedzią strony białoruskiej. Zdecydowano na nałożenie ograniczeń na polskich przewoźników ciężarówek. Teraz będą oni mogli wjeżdżać na Białoruś tylko na polskich przejściach granicznych. Nie będzie dla nich możliwości wjazdu na Białoruś przez litewskie lub łotewskie przejścia graniczne. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało również o zakończeniu pobytu oficera łącznikowego Straży Granicznej RP w Białorusi.

Wszystkie obecne działania białoruskiego MSZ są odpowiedzią na zamknięcie przez Polskę przejścia granicznego w Bobrownikach. Warto dodać, że ta decyzja z kolei była reakcją Polski na skazanie przez sąd białoruski w Grodnie Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej. Dodajmy, że Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi.