Bezpłatne przejazdy autobusami BKM dla mieszkańców Białegostoku podczas wyborów samorządowych

Miasto Białystok podjęło decyzję, aby zasilić swój przewozowy system bezpłatnymi przejazdami autobusowymi. Przywilej ten przysługiwać będzie wszystkim pasażerom korzystającym z usług Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM) w dniach 7 kwietnia – dacie przeprowadzenia wyborów samorządowych. Pomysł na bezpłatne podróże w dniu wyborów zgłosił prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski.

Decyzja o wprowadzeniu darmowych przejazdów została jednogłośnie przyjęta przez radnych Rady Miasta Białegostoku, 24 osoby opowiedziały się za jej przyjęciem. Z głosowania abstynencję zachowało cztery radnych, a nikt nie zaprotestował przeciwko podjętej uchwale.

Białostoczanie, którzy będą korzystać z usług komunikacji miejskiej w dniach wyborów samorządowych, będą zwolnieni z obowiązku posiadania biletu. Jest to część większego planu, który został już z powodzeniem wprowadzony 15 października 2023 – w dniu wyborów parlamentarnych. Podobne rozwiązanie objęło wtedy cały obszar działania BKM, włączając również autobusy dojeżdżające do gmin ościennych.

Podczas zbliżających się wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, darmowe przejazdy będą obowiązywały jedynie na terenie Białegostoku. Prezydent Truskolaski, który podczas kwietniowych wyborów ubiega się o piątą kadencję, był inicjatorem tego pomysłu.