Bank mleka kobiecego debiutuje w Białymstoku: Pierwszy tego typu projekt w północno-wschodnim regionie

W czwartek, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zlokalizowanym w Białymstoku, oficjalnie otwarto bank mleka kobiecego. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w całym regionie północno-wschodnim. Profesor Jan Kochanowicz, dyrektor szpitala, podczas ceremonii otwarcia banku wyraził satysfakcję z faktu, że udało się wypełnić lukę w dostępnych usługach zdrowotnych dla tego obszaru.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) jest najbardziej zaawansowaną placówką medyczną swojego rodzaju w okręgu podlaskim i jest częścią Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). Dzięki dofinansowaniu rzędu ponad 1 miliona złotych od Ministerstwa Zdrowia oraz dodatkowemu wsparciu finansowemu z budżetu województwa, możliwe stało się uruchomienie banku mleka kobiecego.

Profesor Kochanowicz, dyrektor USK, podkreślił podczas inauguracji banku znaczenie tej instytucji dla regionu, nazywając ją eliminacją białej plamy na mapie Polski. Wyraził też swoje zobowiązanie do zapewnienia jak najwyższej jakości opieki dla rodzących kobiet i ich nowo narodzonych dzieci. Zwrócił uwagę na profesjonalizm i bogate doświadczenie kadry szpitalnej.

Na koniec, pomimo obecnego kryzysu demograficznego, dyrektor wyraził optymizm co do trendów dotyczących liczby porodów w szpitalu. Wskazał, że statystyki z ostatnich lat nie wykazują spadku, a wręcz sugerują niewielki wzrost.