Apel Stowarzyszenia Rowerowy Białystok o zdymisjonowanie Marzenny Dubowskiej jako Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku

Stowarzyszenie Rowerowy Białystok złożyło formalny wniosek o usunięcie Marzenny Dubowskiej z jej obecnej roli Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku. Członkowie tego stowarzyszenia wyrażają swoje niezadowolenie z jej pracy, argumentując, że drogi pod jej zarządzaniem od czasu ich przebudowy, która miała miejsce po 2019 roku, są niewłaściwie utrzymane i pełne błędów konstrukcyjnych.

Prezydent miasta Białegostoku, z drugiej strony, jest zdania, że taka krytyka jest niesprawiedliwa. Twierdzi, że zarzuty stawiane przez Stowarzyszenie Rowerowy Białystok są bezpodstawne i nieodpowiednie. Podkreśla on, że wniosek o odwołanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich jest nieuzasadniony.