Zapowiedź ekspansji drogi ekspresowej S-19 łączącej wschodnie metropolie Polski

Ekscytująca nowość czeka na mieszkańców trzech największych miast Polski wschodniej, a mianowicie Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. W najbliższym czasie zostaną bowiem połączone modernistyczną arterią komunikacyjną – drogą ekspresową S-19. Ten entuzjazmujący projekt jest fragmentem większego szlaku międzynarodowego Via Carpatia.

Decyzję o zielonym świetle dla kolejnej fazy budowy tej arterii podjął wojewoda Jacek Brzozowski na spotkaniu, które miało miejsce 30 stycznia. Decyzja ta dotyczyła odcinka drogi, który będzie łączył miejscowość Malewice (gmina Dziadkowice) z Chlebczynem, położonym już w obrębie województwa mazowieckiego.

Kolejny odcinek drogi ekspresowej S-19 prowadzący od Malewic (województwo podlaskie) do Chlebczyna (Mazowsze), uzupełniony o nowy most o długości ok. 650 metrów nad rzeką Bug oraz obwodnicę Siemiatycz, zostanie zrealizowany przez firmę Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret, wyłonioną w przetargu. Wartość kontraktu w modelu „projektuj i buduj” wynosi 665,2 mln zł, a ukończenie prac drogowych przewiduje się na rok 2026.

Inwestycja przewiduje budowę ponad 25-kilometrowego odcinka dwupasmowej drogi ekspresowej. W ramach projektu powstaną również niezbędne elementy infrastruktury drogowej, takie jak dwa węzły komunikacyjne, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), a także estakady, mosty, wiadukty i przejścia dla dzikiej fauny. Nie zapomniano również o pieszych i rowerzystach – dla nich również powstanie specjalistyczna infrastruktura.

Podczas spotkania z mediami wojewoda wyraził nadzieję, że będzie mógł często podpisywać takie decyzje, które będą sprzyjać dynamicznemu rozwoju sieci drogowej na Podlasiu. Podkreślił również istotność tej decyzji, szczególnie uwzględniając fakt, że nowa sekcja drogi stanowić będzie element spajający systemy drogowe niemal całej Europy Wschodniej – od Litwy do Turcji.