Stulecie Harcerstwa w Białymstoku: Świętowanie, podziękowania i wymiana doświadczeń

Harcerze oraz zuchy z regionu podlaskiego zebrali się, aby uczcić setną rocznicę Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej. Uroczystości obfitowały w pieśni i ognisko, ale nie zabrakło także momentów skierowanych na wyrażanie wdzięczności za oddaną służbę oraz dzielenie się wzajemnymi doświadczeniami.

Krzysztof Jakubowski, komendant ZHP Chorągwi Białostockiej, opowiadał o radości obecnej na twarzach uczestników:” Widzę, jak każdy uśmiecha się z zadowoleniem. To naprawdę niesamowite, że udało nam się dotrzeć do tego okrągłego jubileuszu, by móc razem świętować te sto lat.”

Harcerstwo to więcej niż tylko organizacja młodzieżowa; to służba dla Boga, ojczyzny i bliskich. W Białostockim oddziale tej służby pełni ponad cztery tysiące osób, czerpiących z niej wiele wartości życiowych.

Sebastian Bobryk, również z ZHP Białystok, podkreśla edukacyjny aspekt harcerstwa: „To naucza nas życia w społeczeństwie, zdobywania umiejętności i bycia pomocnym dla innych.”

Adam Malawko, kolejny przedstawiciel ZHP Białystok, dodaje: „Harcerstwo nauczyło mnie przede wszystkim współpracy i poznawania nowych ludzi.”

Marek Olbryś, wicemarszałek Województwa Podlaskiego, wręczył społeczności harcerskiej pamiątkowy grawerton z okazji jubileuszu. Zwrócił uwagę na znaczenie harcerstwa dla społeczeństwa: „To jest doskonały wzór do naśladowania dla innych ludzi. Powinniśmy wychowywać młodzież szkolną i dorosłą w taki sposób, aby była godna naszej ojczyzny, a ojczyzna mogła być dumna z naszych młodych ludzi.”