Słynna toaleta publiczna w końcu otwarta

Toaleta publiczna znajdująca się w parku od strony ulicy Legionowej stała się w ostatnim czasie symbolem miasta. Jest to miejsce, które pochłonęło 430 tysięcy złotych, a koniec końców nie spełniało norm budowlanych. W związku z ciągle przedłużającym się terminem otwarcia obiektu, wielu mieszkańców i radnych zaczęło dyskutować o zasadności powstania tego obiektu.

Słynna toaleta publiczna już czynna

Termin oddania do użytku toalety publicznej ciągle przesuwał się w czasie. Teraz w końcu słynna toaleta publiczna w Białymstoku jest już czynna. Wykonawca uporał się z wszystkimi niedogodnościami, na które uwagę zwracał nadzór budowlany.

Od samego początku obiekt wzbudzał wiele kontrowersji. Szokująca była zarówno cena powstania tej toalety publicznej, jak i sama lokalizacja. Obiekt powstał metodą „zaprojektuj i zbuduj”, a koszt całkowity tego projektu to 430 tysięcy złotych. Początkowo obiekt miał być oddany do użytku już w październiku ubiegłego roku, jednak ostatecznie jego otwarcie nastąpiło dopiero teraz. Urzędnicy Białegostoku już wcześniej zaznaczyli, że w tym przypadku zastosowane zostaną zapisy umowy związane z karami umownymi.