Radni Białegostoku zatwierdzają skargę na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą dotacji na rowery elektryczne

Podczas ostatniego spotkania rady miejskiej, które miało miejsce 31 lipca 2023 roku, dwudziestu siedmiu radnych zdecydowało o wsparciu prezydenta Białegostoku w złożeniu skargi na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej. Cała sprawa dotyczy uchwały, która miała na celu przekazanie dotacji na zakup rowerów elektrycznych przez mieszkańców tego miasta. Decyzja ta została jednak skasowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w czerwcu, co spotkało się z niezadowoleniem ze strony gminy. Teraz Białystok zamierza bronić swoich praw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Głównym punktem obrad poniedziałkowej sesji były uchwały zaproponowane w Gdyni i we Włocławku. Jak podkreślała Ewa Bajdałów, dyrektor biura funduszy europejskich, opierają się one na takiej samej podstawie prawnej jak pierwotna decyzja białostockiej rady miasta. Gdynia już od dwóch lat skutecznie realizuje program dotacji na rowery elektryczne, natomiast we Włocławku pomysł ten jest wciąż analizowany i spotkał się z pewnymi zastrzeżeniami ze strony organów nadzorczych.

Ewa Bajdałów podkreśliła również, że Białystok ma szansę stać się pierwszym miastem, które zdecyduje się na złożenie skargi w tej sprawie. Takie działanie byłoby precedensowe i mogłoby otworzyć drogę dla innych miast walczących o prawa swoich mieszkańców.