Przedłużenie terminu składania ofert na rewitalizację parku i przebudowę ulicy w Białymstoku

Władze miasta Białystok podjęły decyzję o przedłużeniu czasu na złożenie ofert w ramach przetargu dotyczącego rewitalizacji Parku Planty oraz Bulwarów Kościałkowskiego. Dodatkowo, cała ta inicjatywa obejmuje również przebudowę ulicy Akademickiej, znajdującej się nieopodal wymienionych miejsc. Nowy termin składania ofert wyznaczono na 22 sierpnia.

Początkowo, konkurs na odnowienie powyższych obiektów urbanistycznych został ogłoszony w połowie marca. W trakcie trwania procedury przetargowej, termin otwarcia zgłoszeń ulegał już kilkukrotnemu przesunięciu. Ostatnio planowane otwarcie miało miejsce w piątek, 28 lipca, ale i ten termin uległ zmianie. Informacje dotyczące kolejnego przesunięcia terminu składania ofert, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Tam też możemy znaleźć potwierdzenie, iż nowa data zakończenia składania ofert to 22 sierpnia.