Poszukiwany wykonawca do budowy ostatniego odcinka trasy S19 na północ od Białegostoku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych (GDDK) podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu poszukiwania firmy, której powierzy budowę ostatniego fragmentu trasy ekspresowej S19. Inwestycja obejmuje etap projektowania i samego wznoszenia, a dotyczy ona dziewięciokilometrowego odcinka na północ od Białegostoku, łączącego Białystok Północ z Dobrzyniewem.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie dotyczy fragmentu S19, który znajduje się po północno-zachodniej stronie miasta Białystok. Jest to ostatni brakujący element tej trasy kierującej się ku granicy z Białorusią. W ramach inwestycji, odcinek ten zostanie połączony z innymi częściami S19, mianowicie z budowanym już odcinkiem Kuźnica – Sokółka. Prace mają zostać również skoordynowane z innym etapem tej trasy, czyli odcinkiem S19 Krynice – Białystok Zachód, który obecnie jest w fazie czekania na decyzję zezwalającą na rozpoczęcie inwestycji drogowej.