Porzucony projekt kompleksu religijnego w Białymstoku

Rozpoczęcie prac nad budową imponującego meczetu na osiedlu Skorupy w Białymstoku miało miejsce jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Ambicje twórców projektu Centrum Kultury Muzułmańskiej sięgały daleko poza prostą budowę miejsca kultu: planowano również stworzenie szkoły koranicznej i domu gościnnego. Pomimo wielkich aspiracji, przerwane prace budowlane nie zostały nigdy wznowione. W efekcie, zamiast dynamicznego rozwoju struktury, od lat obserwujemy jej stopniowe niszczenie.

Planowanie realizacji Centrum Kultury Muzułmańskiej było przewidziane już od lat osiemdziesiątych. Realizację tego ambitnego zamierzenia rozpoczęto jednak dopiero w 1994 roku na kilku działkach położonych między ulicą Pomorską a Kujawską, otoczonych niskimi budynkami mieszkalnymi. Zaplanowany meczet z mizaretem miał stanowić dominujący punkt w tej okolicy. Projekcja tego ogromnego przedsięwzięcia napawała podziwem, a pomysłodawcy nie szczędzili rozmachu w realizacji swojej wizji. Dzięki funduszom pozyskanym z organizacji pozarządowych z Arabii Saudyjskiej, miało powstać centrum składające się z kilku spójnych części.