Podsumowanie pięcioletniej kadencji Rady Miasta Białystok i jej głównych osiągnięć

Dzisiejszy dzień był dniem ostatniej sesji Rady Miasta Białystok w obecnej kadencji. Sesja ta była okazją do przeglądu i podsumowania działań podjętych przez Radę w ciągu ostatnich pięciu lat.

Główne zainteresowanie radnych publicznych skupiało się na takich kwestiach jak modernizacja infrastruktury drogowej, remonty placówek edukacyjnych oraz rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Przez cały ten czas, radni podjęli decyzje w ponad 2000 głosowaniach, zatwierdzili 1141 uchwał i przyjęli 49 stanowisk.

W trakcie swojej kadencji, Rada Miasta Białystok przyznawała również tytuły honorowych obywateli. Tytuły te otrzymały trzy wybitne osobistości: Arcybiskup Jakub, zmarły prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz profesor Marian Szamatowicz, który jest powszechnie uznawany za ojca polskiej metody in-vitro.

Mimo wielu sukcesów, nie wszystkie założone cele udało się osiągnąć. Powody niepowodzeń to przede wszystkim trudności związane z sytuacją epidemiczną Covid-19 i wzrostem inflacji.

Zbigniew Tomasz Klimaszewski, jeden z radnych, podsumował kadencję następująco: „Kadencja była burzliwa, lecz radni różnych opcji politycznych często dochodzili do porozumienia. Te wielkie burze podczas sesji kończyły się zawsze spokojem”.

Wśród obecnie urzędujących 28 radnych, sześciu z nich zdecydowało, że nie będą ubiegać się o kolejną kadencję.