Obchody uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego według tradycji Kościoła katolickiego

Dzień ten, upamiętniający Wniebowstąpienie Pańskie, jest szczególnie uroczyście obchodzony przez wyznawców Kościoła katolickiego. Te święto symbolizuje triumfalne zakończenie ziemskiej misji Jezusa Chrystusa, które miało miejsce na szczycie Góry Oliwnej, czterdzieści dni po Jego cudownym zmartwychwstaniu.

Opisy wydarzenia Wniebowstąpienia zawierają również tzw. nakaz misyjny – zadanie przekazu ewangelizacyjnego, które ma do spełnienia każdy chrześcijanin. Ojciec Juan Carlos Araya Carmona ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia to osoba, która swoją posługą reaguje na to powołanie.

„Mam misję bycia tam, gdzie Bóg mnie potrzebuje. Ale jednocześnie, muszę być też w miejscu, które nazywam domem, a mój dom to miejsce, gdzie znajduje się kościół.”, mówi o. Juan Carlos, który jest misjonarzem pochodzącym z Argentyny i obecnie służy we wspólnocie w Karakulach.

„Naszym zadaniem jest budowanie królestwa niebieskiego. I oczywiste jest to, że nasza obecność będzie potrzebna tam, gdzie sytuacja nie zawsze jest łatwa, ale Jezus jest zawsze z nami. To najcenniejszy dar, jakiego nam udzielił w swojej ewangelii.”, dodaje o. Juan Carlos Araya Carmona.

Za tydzień, Kościół katolicki przeżywać będzie kolejne wielkie święto – Pięćdziesiątnicę. W Archidiecezji Białostockiej uroczystość ta poprzedzona będzie specjalną modlitwą wigilijną. Wierni zgromadzą się na wspólnym czuwaniu w sobotę o 21:00, tuż przed Zesłaniem Ducha Świętego.