Nowoczesne sterowanie ruchem pociągów na stacji w Białymstoku

Na podlaskiej stacji kolejowej w Białymstoku, dyżurni ruchu mają do swej dyspozycji nowoczesną nastawnię. Jest to budynek wyposażony w zaawansowane urządzenia komputerowe, służące do monitorowania i sterowania ruchem pociągów. Dzięki nim, nadzór nad ruchem kolejowym jest nie tylko precyzyjny, ale również efektywny.

Modernizacja odcinka między Czyżewem a Białymstokiem przyczyniła się do powstania lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym na tej stacji. Centrum to, po zakończeniu prac modernizacyjnych, ma za zadanie usprawnić ruch pociągów na wspomnianym odcinku. To innowacyjne rozwiązanie znacznie podniesie standard obsługi pasażerów, a także przyczyni się do poprawy efektywności pracy dyżurnych ruchu.

Inwestycja ta została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. To staranne połączenie nowoczesnych technologii z unijnymi funduszami pozwoliło na stworzenie miejsca, które będzie służyć nie tylko poprawie komfortu podróży, ale także podniesieniu bezpieczeństwa wszystkich korzystających z usług kolejowych.