Niemal 50% Polaków uważa, że język polski jest jednym z najtrudniejszych na globie

Według wyników najnowszych badań, blisko 50% polskiego społeczeństwa jest zdania, iż język polski zalicza się do jednych z najbardziej skomplikowanych na całym świecie. Mimo iż większość ankietowanych przyznała, że posługuje się nim na wysokim poziomie, nie zawsze przestrzegamy wszelkich reguł gramatycznych i ortograficznych. Ostatnie obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w przedszkolu „Wesołe Słoneczko” w Łomży dały okazję do praktyki czytania, mówienia i słuchania.

Interaktywne czytanie poezji Jana Brzechwy to zarówno forma rozrywki dla dzieci, jak i cenna lekcja języka polskiego. Aby uczynić te zajęcia jeszcze bardziej atrakcyjnymi, zaproszono do udziału prezydenta oraz wiceprezydenta miasta Łomży oraz personel przedszkola.

Aneta Koszykowska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży podkreśla, jak ważne jest naukowe podejście do języka. „Regularnie korygujemy wypowiedzi naszych podopiecznych, zwracając uwagę na to, jak piękny jest nasz język i jak istotne jest, aby go nie kaleczyć. Dzieci starają się wypowiadać poprawnie, do granic swoich możliwości”, mówi dyrektor.

Za punkt wyjścia do organizacji tych nieszablonowych zajęć posłużył obchodzony właśnie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.