Monitoring segregacji odpadów: kamery w śmieciarkach białostockich firm

Zgodnie z nową procedurą wprowadzoną w firmach zajmujących się usuwaniem odpadów w Białymstoku, pracownicy przed opróżnieniem każdego kontenera na śmieci muszą teraz otworzyć jego klapę. Ten wymóg ma na celu umożliwić rejestrację zawartości pojemnika przez kamerę zamontowaną na tylnym panelu śmieciarki. Ta nowoczesna metoda kontrolowania segregacji odpadów została wdrożona we wszystkich pojazdach tego typu kursujących po Białymstoku od początku lipca.

Decyzja o zainstalowaniu kamer w śmieciarkach wynika z umów podpisanych przez miasto z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów od mieszkańców Białegostoku. Przed 1 lipca, nowe rozwiązanie było testowane w ramach projektu pilotażowego na wybranych pojazdach. Jednak po tej dacie, zamontowanie kamer stało się obowiązkowe dla wszystkich śmieciarek operujących w mieście. Dzięki temu, kontrola nad prawidłową segregacją odpadów ma być bardziej skuteczna.