Kolejny krok do realizacji inwestycji drogowej łączącej Wysokie Mazowieckie z Białymstokiem

Plan budowy arterii drogowej łączącej miejscowości Wysokie Mazowieckie i Białystok, w zakres której wchodzi również wykonanie obwodnicy w Łapach, jest coraz bliżej fazy implementacji. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, mający siedzibę w Białymstoku, podjął decyzję o wyborze najbardziej korzystnej propozycji dotyczącej realizacji tego projektu infrastrukturalnego. Koszt przewidzianej inwestycji przekracza kwotę 454 milionów złotych.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, inni potencjalni wykonawcy mają prawo do złożenia odwołań od wyników procesu wyboru wykonawcy. Odwołanie można złożyć w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia decyzji. Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, zamawiający może podpisać umowę z wybranym wykonawcą. To pociąga za sobą rozpoczęcie prac konstrukcyjnych na drodze – momentu, którego z niecierpliwością oczekują mieszkańcy regionu.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Łukasz Siekierko, przekazał dodatkowo przez media społecznościowe informację o planowanym terminie otwarcia nowej obwodnicy Sokół. Przewiduje się, że droga zostanie udostępniona dla użytkowników najpewniej już w marcu. Jest to istotna wiadomość dla wszystkich korzystających z dróg na terenie tego regionu.