Jak wypadły licea i technika z Białegostoku w rankingu „Perspektyw”?

W ostatnim czasie po raz kolejny miesięcznik „Perspektyw” przygotował specjalny ranking dotyczący szkół ponadpodstawowych. Bardzo dobrze w nim wypadły białostockie licea i technika. Jakie miejsca dokładnie udało im się zająć?

Białostockie II LO najlepsze w województwie podlaskim

Przede wszystkim na terenie całego województwa to właśnie II LO z Białegostoku zostało wybrane jako najlepsze liceum. Z kolei w skali ogólnopolskiej białostockie II LIceum Ogólnokształcące imienia Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej zajęło 13. miejsce. Oprócz tego na 29, miejscu uplasowało się kolejne liceum z Białegostoku – mowa o I Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza.

Jeśli chodzi o Technika, to na miejscu 47. w skali całego kraju uplasowało się Technikum Elektryczne, a na 72. miejscu znalazło się Technikum Handlowo-Ekonomiczne.

Warto dodać, że autorzy rankingu w swoich wyborach kierowali się przede wszystkim wynikami maturalnymi, osiągnięciami uczniów w różnych konkursach i olimpiadach, a także wynikami egzaminów zawodowych.