Droga ekspresowa S19 na Podlasiu: Przegląd planów i postępów

Planowane jest ukończenie drogi ekspresowej S19, która przekroczy 177 km długości w obrębie województwa podlaskiego. Projekt ten został rozbity na 15 mniejszych fragmentów, z których każdy zostanie przydzielony do realizacji oddzielnemu wykonawcy. Do tej pory udało się zidentyfikować wykonawców dla ośmiu z tych segmentów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała informacje, że obecnie trwają procesy przetargowe dotyczące dwóch kolejnych odcinków. Dodatkowo niedługo ma zostać ogłoszony nowy przetarg, którego celem będzie wybranie wykonawcy dla następnego fragmentu planowanej trasy.

W międzyczasie, prace budowlane są już w pełni rozpoczęte na fragmencie drogi prowadzącej od Kuźnicy do Sokółki. Ta część projektu jest już aktywna, co świadczy o tym, że prace nad drogą ekspresową S19 na Podlasiu są na dobrym etapie realizacji.