Ćwiczenia dowódczo-sztabowe z elementem praktycznym na terenie terminalu Barter w Sokółce

W ostatni piątek 20-go października, miały miejsce specjalistyczne ćwiczenia dowódczo-sztabowe, które swoją lokalizację miały na obszarze terminalu Barter, umiejscowionego w Sokółce. Głównym celem tych ćwiczeń było praktyczne przetestowanie możliwości organizacyjnych i operacyjnych związanych z przeprowadzaniem akcji ewakuacyjnej mieszkańców z miejsc oznaczonych jako strefy zagrożenia.

Początkowe etapy ćwiczeń odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Tam to odbyło się spotkanie omawiające kwestie związane z ewakuacją ludności, a także omówione zostały szczegółowe warunki realizacji takiej operacji.

Kolejnym punktem programu były ćwiczenia praktyczne. Scenariusz ćwiczeń zakładał dramatyczną sytuację na terenie terminalu Barter, gdzie doszło do kolizji dwóch samochodowych cystern przewożących gaz. W wyniku zderzenia doszło do wycieku i następnie zapalenia się łatwopalnej substancji. Z uwagi na podgrzewający się płaszcz zbiornika, wybuchł pożar, który stanowił bezpośrednie zagrożenie dla pobliskich autocystern oraz budynków terminalu.

W zaistniałym wypadku poszkodowany został zarówno kierowca jednego z ciężarówek, jak i pracownik terminalu. Wszystko to stanowiło część realistycznego scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych.