Białystok dąży do regulacji miejskiego krajobrazu: trwające konsultacje społeczne dotyczące reklam i małych obiektów architektonicznych

Nadszedł czas na systematyczne porządkowanie przestrzeni miejskiej. Białystok jest w trakcie przeprowadzania konsultacji społecznych, które skupiają się na problematyce reklam oraz obiektów niewielkiej architektury.

Do połowy stycznia każda osoba zainteresowana ma możliwość wyrażenia swojego zdania w specjalnie przygotowanej ankiecie na temat wprowadzenia potencjalnych restrykcji w zakresie rozmieszczania billboardów, szyldów czy innych form ogłoszeń reklamowych.

Ankieta składa się z dziewiętnastu pytań, które dotykają różnorodnych aspektów reklam, z którymi spotykamy się na co dzień w przestrzeni miejskiej. Pracownicy urzędu miasta pragną uzyskać informacje na temat naszych opinii dotyczących ilości oraz jakości tych reklam.

W jednym z pytań ankiety jesteśmy zobligowani do odpowiedzi, które konkretne typy reklam są akceptowalne w obszarze miejskim, a które nie. Pytania urzędników dotyczą również tego, czy w mieście powinny zostać wyznaczone specjalne strefy całkowicie wolne od reklam oraz czy powinny być wprowadzane jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie w konkretnych miejscach. Wyniki tego badania mają składać się na jedną z części projektu uchwały krajobrazowej, która ma za zadanie regulować aspekty estetyki miejskiej przestrzeni Białegostoku.